Trat
House
Seafood

สินค้าของเรา

สินค้าของเราเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษส่งออกจากฟาร์มของเราเองโดยตรง ภายในร้านของเรามีสินค้า อาทิเช่น
ปลากะพงออร์แกนิค กุ้งขาว ปลาเก๋าออร์แกนิค ปลานิลออร์แกนิค และอาหารสัตว์ทะเลต่าง ๆ ในส่วนของเมนู ปลาทะเล ไม่ได้ขายเพียงแบบเป็นตัวเท่านั้น แต่ยังแบ่งเมนูย่อย ได้แก่ ปลากะพงแล่ ปลากะพงชิ้น ปลาเก๋าแล่ ปลาเก๋าชิ้น ปลานิลแล่ เป็นต้น ภายในเว็บไซต์ของเรายังจำหน่าย อาหารสัตว์ทะเล อาทิ เช่น อาหารปลากะพง อาหารปลาเก๋า กุ้ง และอาหารปลานิล เป็นต้น
ยังมีผลิตภัณฑ์ เคมีและแร่ธาตุสำหรับใช้ในฟาร์มสัตว์น้ำ อีกด้วย สินค้าภายในองค์กรเราล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ผ่านการตรวจสอบเป็นอย่างดี

Suggest Seafood Products

อาหารทะเลแนะนำ

ปลากะพงออร์แกนิค(แบบทั้งตัว)

ปลากะพงออร์แกนิค(แบบแล่)

ปลากะพงออร์แกนิค(ผ่าผีเสื้อ)

ปลาเก๋าออร์แกนิค(แบบทั้งแล่)

ปลากะพงออร์แกนิค(แบบชิ้น)

กุ้งขาว สดๆ

new Products

สินค้าใหม่

Prefloc

จุรินทรีย์ดักจับตะกอน ใช้สำหรับบ่อสัตว์น้ำ

ปลากะพงผ่าผีเสื้อ

ปลากะพงออร์แกนิค ปลอดสารพิษ 100%

ขนมปลากะพง

มีเนื้อปลากะพงมากถถึง 95%

เคมีภัณฑ์แร่ธาตุและจุรินทรีย์

ใช้สำหรับเกษตรกร เลี้ยงกุ้งเป็นพิเศษ

Help food menu

ไม่รู้ทำเมนูอะไรดี

เกร็ดความรู้

useful hint or idea

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์